Postępowanie ofertowe

Informujemy, że SizeFlex Sp. z o. o. otrzyma dofinansowanie swojego projektu „Wprowadzenie nowego i udoskonalonego produktu przez firmę SizeFlex Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i informatycznych” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”.

Działanie 1.1 – „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 408 360,00 PLN.

Udział Unii Europejskiej: 196 800,00 PLN.

Schemat I Projekt Inwestycyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.