Co to jest Roleta Screen?

Co to jest Screen?

Rolety Screen marki ReflexSun zabezpieczają przed nadmiernym przenikaniem promieni słonecznych do pomieszczeń i ich ponadnormatywnym nagrzewaniem, bez ograniczenia widoczności na zewnątrz, dzięki temu zapewniają równocześnie optymalne oświetlenie.

Zapobiegają powstawaniu efektu cieplarnianego, co przyczynia się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach. Znacząco również ograniczają koszty związane z klimatyzacją pomieszczeń.

Stosowane w roletach, tkaniny techniczne typu Screen, pochłaniają i odbijają od 70% do 95% promieniowania słonecznego.

W celu uzyskania maksymalnych efektów i aby rolety spełniały wymienione funkcje, powinny być w miarę możliwości montowane na zewnątrz zasłanianej powierzchni.

Rolety ReflexSun zbudowane są z:

 • konstrukcji aluminiowej, na którą składają się:
 • kaseta
  • prowadnice aluminiowe lub stalowe linki w otulinie poliamidowej
  • rura nawojowa
  • listwa dolna
 •  pokrycia – tkaniny:
  • tkanina refleksyjna typu screen np. Copaco, Soltis, Dickson.

W kasecie znajduje się rura nawojowa, we wnętrzu której zamontowany jest silnik (w przypadku sterowania elektrycznego) wraz z:

 • przekładnią planetarną,
 • wyłącznikami krańcowymi,
 • wyłącznikiem przeciążeniowym,
 • odbiornikiem zdalnego sterowania (tylko przy sterowaniu pilotem).

Opuszczanie i zwijanie rolet może odbywać się za pomocą napędu elektrycznego -
pilotem lub przełącznikiem, albo za pomocą napędu ręcznego - korba. Przy napędzie elektrycznym możliwe jest zastosowanie automatyki pogodowej i systemów inteligentnych.

Silnik elektryczny z wbudowanym odbiornikiem zdalnego sterowania posiada wyprowadzony przewód 3-żyłowy (SOMFY 2-żyłowy), natomiast silnik przystosowany do sterowania przełącznikiem – przewód 4-żyłowy. Podłączenie elektryczne i ustawienie silników należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta silników dołączoną do produktu.

MONTAŻ ROLET I URUCHOMIENIE

Zaleca się aby montaż rolet ReflexSun wykonał autoryzowany dystrybutor lub specjalistyczna, przeszkolona ekipa monterska, co stanowi podstawę udzielenia gwarancji. W celu prawidłowego zamocowania rolet ReflexSun należy przestrzegać zasad montażowych i zachować odległości charakterystyczne dla każdego z systemów.

Po zamontowaniu rolety ze sterowaniem elektrycznym, należy podłączyć ją do wcześniej przygotowanej instalacji elektrycznej i systemu sterowania. Podłączenia rolet ReflexSun należy dokonać zgodnie z wcześniej opracowanego, indywidualnego, schematu elektrycznego zgodnego z wytycznymi producenta silników.

 

Sterowanie grupą rolet, jest możliwe poprzez:

 

 • zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych układów przekaźników (TR) oraz przełącznika.
 • zdalne sterowanie pilotem jedno lub wielokanałowym. Należy tu dokonać zaprogramowania nadajników i odbiorników, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do silników.

 

Przy uruchamianiu rolet należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • poprawne rozwijanie i zwijanie tkaniny,
 • prawidłowe zadziałanie wyłączników krańcowych, które ustawione są przez producenta.

OBSŁUGA I KONSERWACJA ROLET

Rozwijanie i zwijanie osłon screen odbywa się za pomocą przełącznika żaluzjowego lub pilota. Położenia krańcowe (góra, dół) zabezpieczone są wyłącznikami krańcowymi, ich samowolna regulacja jest niedozwolona lub wykonywana na własna odpowiedzialność.

W pobliżu osłon nie należy utrzymywać żadnych ostrych przedmiotów lub wystających części, które mogą zahaczyć o tkaninę i ją zniszczyć.

Nie należy zwijać mokrej tkaniny.

 

ZASADY KONSERWACJI ROLET:

 

przed i po sezonie (wiosna, jesień) należy:

 

 •  sprawdzić prawidłowość rozwijania i zwijania rolety
 •  sprawdzić prawidłowość działania wyłączników krańcowych
 •  sprawdzić stan pokrycia – tkaniny
 •  ewentualnie dokonać czyszczenia tkaniny

 

Czyszczenia tkaniny dokonuje się następująco:

 1. całkowicie rozwinąć tkaninę,
 2. szczotką z miękkiego włosia odkurzyć tkaninę, a następnie spłukać powierzchnię czystą wodą,
 3. umyć tkaninę używając neutralnego detergentu z wodą o temperaturze 20 –40 o C, w zależności od zabrudzenia,
 4. spłukać czystą wodą,
 5. wysuszyć tkaninę w stanie rozwiniętym.

 

Zakazuje się stosowania:

środków chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego tj. acetonu, benzyny, nafty, amoniaku, sody, wybielaczy itp.

 

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rolety, zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w systemie. Nie przestrzeganie powyższego warunku zwalnia producenta z odpowiedzialności za wyrób, a odbiorca traci na niego gwarancję. Osłony zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującym bezpieczeństwo, przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane.

 

 

 

 

 

UWAGA:

Czas pracy silnika elektrycznego jest ściśle określony i nie może przekroczyć 4 minut,
co stanowi 20% cyklu. Pozostałe 80 % cyklu, ok. 16 minut, to czas obowiązkowego stygnięcia silnika.

- przekroczenie powyższych warunków może doprowadzić do trwałego zniszczenia silnika elektrycznego.

 

W przypadku zmieniających się warunków pogodowych (zapowiadane lub nadciągające burze, silny wiatr) należy natychmiast zwinąć osłonę. Wyjątek stanowią nowoczesne rolety Screen ZIP, które w zależności od wyboru systemu posiadają dużą odpornośc na wiatr.