Park maszynowy – usługi

Z myślą o najwyższej jakości oferowanych produktów Spółka Sizeflex dzięki otrzymanemu dofinansowaniu unijnemu, zakupiła najnowszej generacji park maszynowy do produkcji rolet. W pełni zautomatyzowany stół oraz innowacyjna maszyna zgrzewająca ciepłym powietrzem pozwalają na wykonanie rolety wysokiej jakości do 8 metrów szerokości. Stół posiada możliwości wykrycia ewentualnych błędów tkanin już we wczesnym okresie produkcji, a laserowy nóż daje możliwość idealnego przycięcia tkaniny. Maszyna zgrzewająca ciepłym powietrzem pozwala na zgrzanie 8 metrów tkaniny w jednym cyklu produkcyjnym, co zapewnia wysoką jakość i estetyczność rolety, jak również wysoką wydajność produkcji. Każda roleta na końcowym etapie produkcji przechodzi przez szczegółową kontrolę jakości.

Lider Światowy + Nasza Technologia = SUKCES
Rolety ReflexSun zabezpieczają przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem
się pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych tkanin wiodących producentów
w sposób efektywny stabilizują temperaturę w pomieszczeniu zmniejszając wydatki na obsługę
termiczną pomieszczeń. .
Zaletą tkanin refleksyjnych jest ich „siateczkowa” budowa, dzięki której rolety ReflexSun
nie ograniczają widoczności na zewnątrz budynku podnosząc w ten sposób komfort w pomieszczeniach
i zwiększają efektywność pracy i kreatywność pracowników.
Kolekcja tkanin ReflexSun reflex_in i reflex_out dają wybór różnego stopnia otwarcia tkanin w zależności od grupy
i w obrębie danego koloru Np. 1%, 3%, 5%, 10%,
(informacje w próbniku). .
Powyżej schemat przedstawiający dobór stopnia otwarcia tkaniny Of w zależności od kierunku
ekspozycji fasady względem kierunków geograficznych (północ – North;
południe – South; wschód – West; zachód – East).

Posiadany przez nas Park Maszynowy pozwala na łączenie tkanin przy pomocy najnowocześniejszych maszyn zgrzewających. Posiadamy jedną z najdłuższych zgrzewarek w Europie do zgrzewania tkanin screen, co pozwala nam realizować nietypowe projekty dla architektów z całego świata.

W STAŁEJ KOLEKCJI POSIADAMY :
COPACO SERGE 600 – 5%
COPACO SERGE 100 – 1%
COPACO NATTE 300 – 10%
COPACO NATTE 380 – 5%
COPACO NATTE 390 – 3%
COPACO NATTE 420 – 1%

PONADTO :
SUNWORKER
SOLTIS 92
SOLTIS 86

Zajmujemy się usługowo zgrzewaniem tkanin dla firm chcących zająć się produkcją rolet screen bez konieczności dużych inwestycji w park maszynowy. Oferujemy najnowszą technologię i trendy w branży roletowej.